2562 เปิดรับนักเรียนเรียนซัมเมอร์
ช่วงที่แรก 11 มีนา – 5 เมษา
ช่วงที่สอง 9 เมษา – 7 พฤษภา

โรงเรียนอนุบาลวรรณทิพย์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2527 เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลมานานกว่า 35 ปีได้การรับรองคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการในระดับดีถึงดีมาก เสริมคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษโดยอาจารย์เจ้าของภาษา และส่งเสริมกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะวิชาศิลปะ วิชาเสริมพิเศษว่ายน้ำ เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และกิจกรรมกลางแจ้งส่งเสริมความกล้าแสดงออก

นักเรียนที่จบไปมีศักยภาพและความสามารถในการสอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนในชั้นประถมศึกษา เช่นโรงเรียนในเครือสาธิต โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเขตบางกะปิ

ฝึกภาษาอังกฤษ
กับคุณครูเจ้าของภาษา

เรียนจินตคณิต

ส่งเสริมศิลปะ

เรียนว่ายน้ำทุกอาทิตย์

ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลวรรณทิพย์มี 2 สาขา

โรงเรียนอนุบาลวรรณทิพย์
185/163 ถนนนวมินทร์ 8 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โรงเรียนวรรณทิพย์วิทยา
126/2023 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 15 ถนนติวานนท์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?