สมัครเรียน!

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร 1 ใบ
2.สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน 1 ชุด
4.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา 1 ชุด
5.สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา 1 ชุด
6.รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว 4 รูป

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ใบสมัคร
สำเนาสูติบัตร
สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน
สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา
สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา
รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว

(ออนไลน์)
1 ใบ
1 ใบ
1 ใบ
1 ใบ
4 รูป

ขั้นตอนการสมัคร

สมัคร Online

1.กรอกใบสมัครในหน้าเว็บนี้
2.ชำระเงิน ค่าเทอม ผ่านการโอนเงิน
3.แจ้งหลักฐาน หรือสลิปโอนเงินมาที่ Line@
4.สแกน (scan) หรือส่งเอกสารข้อ 2-6 มาทาง wantipschool@gmail.com หรือ Line@ หรือนำเอกสารประกอบการสมัครมาส่งให้ ในวันเปิดเรียน

สมัครด้วยตนเอง

1.กรอกใบสมัครในหน้าเว็บนี้
2.นำเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 2-6 มาที่โรงเรียน
3.ชำระเงิน ค่าเทอม ด้วยเงินสด หรือโอน
เงิน

หมายเหตุ* เลขที่บัญชีอยู่ด้านล่าง

สมัคร Online

1.
2.

3.
4.

กรอกใบสมัครในหน้าเว็บนี้
ชำระเงิน ค่าเทอม

ธนาคารกรุงไทย
โรงเรียนอนุบาลวรรณทิพย์ ชุมชนคลองจั่น
เลขที่บัญชี 981-4-46827-4

แจ้งหลักฐาน หรือสลิปโอนเงินมาที่ Line@
สแกน (scan) หรือส่งเอกสารข้อ 2-6 มาทางหาเรา
Email: wantipschool@gmail.com หรือ Line@

หรือ นำเอกสารประกอบการสมัครมาส่งให้ ในวันเปิดเรียน

สมัครด้วยตนเอง

1.
2.
3.

กรอกใบสมัครในหน้าเว็บนี้
นำเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 2-6 มาที่โรงเรียน
ชำระเงิน ค่าเทอม ด้วยเงินสด หรือโอน
ธนาคารกรุงไทย
โรงเรียนอนุบาลวรรณทิพย์ ชุมชนคลองจั่น
เลขที่บัญชี 981-4-46827-4

โรงเรียนอนุบาลวรรณทิพย์ ชุมชนคลองจั่น
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 981-4-46827-4